MÚSICA NA INFANCIA


Idade: 3 a 7 anos / Actividade en grupo

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

 

A educación musical temperá é un dos grandes avances de século XX e, grazas á atención primordial que lle deron grandes compositores e pedagogos, foise desenvolvendo durante anos cun gran éxito.

 

O obxectivo desta actividade baséase en espertar e desenvolver as potencialidades musicais dxs nenxs xogando. Non debemos entender esta clase como unha mera preparación á linguaxe musical, xa que a súa visión é moito máis ampla ao traballar todas capacidades expresivas, musicais e motrices dx nenx.

 

É fundamental que o método sexa o máis lúdico posible porque o xogo nestas idades é unha parte integral dxs nenxs; a clase debe ser un puro xogo. 

 

X nenx debe impregnarse da materia prima da música: o son. Descubrilo, exploralo, manipulalo e coñecelo. Sentir a música no seu corpo, expresarse a través dela e facer que sexa unha parte integrante de si mesmo.

Para iso recórrese a todo o que temos ao noso alcance, desde os sons que nos rodean, a danza infantil, o xesto, o corpo como instrumento, os instrumentos de pequena percusión e os que eles mesmos constrúan, a voz con todas as súas posibilidades, as imaxes, a plástica e a cor, o movemento, a invención de grafismos… Sentir e expresar son as palabras clave.

 

Beneficios da música nxs nenxs

 

Son moitos os estudos que demostran como xs nenxs que aprenden música desde pequenos desenvolven un maior pensamento lóxico e capacidade matemática

Así mesmo, esta aprendizaxe fomenta neles a idea de disciplina e de organización do traballo sen esquecer, por suposto, que x nenx que desde pequeno realiza este tipo de actividades, levará logo unha vida máis rica e activa.

Ademais, a estas idades, o neno atópase no mellor momento para desenvolver o oído e a súa percepción auditiva.

 

Programación da actividade:

 

- A voz tanto na linguaxe como no canto. 

- Cantar, recitar, escenificar contos e historias, ver a voz como un instrumento. 

- Descubrir, recoñecer e diferenciar as distintas calidades do son e a relación co obxecto que o produce. 

- Grafías non convencionais, exprésanse as calidades do son (duración, intensidade, altura e timbre), representándo con cores e formas. 

- O movemento, como medio de expresión e de sensibilización motriz, visual, e auditiva. 

- Coñecer o seu propio corpo, desenvolver a súa seguridade rítmica, o sentido do espazo temporal e o sentido da dinámica.

- Favorecer as relacións con outros compañeiros e co grupo.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.