CON V DE VACA!


Idade: 5-8 anos / Atención Individualizada

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

 

1. LECTOESCRITURA

 

A lectura e a escritura son elementos inseparables dentro dun mesmo proceso mental. 

 

Por exemplo, cando lemos, imos descifrando os signos para captar a a sua imaxe acústica para, simultaneamente, ir cifrándoos en unidades maiores: palabras, frases e oracións para obter significado. E, ao escribir, convertemos en código as palabras que á súa vez imos lendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos a escribir o que queremos comunicar (retroalimentación).

 

Polo tanto, o propósito fundamental é construír significados. Coñecendo o seu proceso, podemos deseñar e ofrecer actividades dirixidas a desenvolver e refinar destrezas lingüísticas necesarias para unha mellor utilización da linguaxe.

 

O ensino de lectoescritura consiste en prover actividades que estimulen o desenvolvemento de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de contidos textuais. (Cabe apuntar que o proceso de ensino-aprendizaxe de lectoescritura comeza desde que o bebé descobre a linguaxe, e prolóngase durante toda a vida).

 

OBXECTIVOS 

 

Desenvolver os pre-requisitos das habilidades en lecto-escritura, como son:

- Orientación espazo-temporal.

- Asociación grafema-fonema.

- Aumentar a velocidade lectora.

- Mellorar a comprensión lectora.

- Desenvolver a composición escrita.

- Fomentar o gusto pola lectura.

- Aprender a respectar o material, a quenda, as normas.

- Previr e detectar dificultades nestas todas habilidades.

 

2. CÁLCULO

 

Adquirir boas habilidades de razoamento é básico e fundamental para poder aprender ciencias exactas, como as matemáticas. Aquí, o noso principal interese é conseguir desenvolver esta destreza nxs nenxs, mediantes xogos e actividades.

 

OBXECTIVOS


- Desenvolver o razoamento lóxico-matemático.

- Traballar conceptos abstractos.

- Proporcionar estratexias e técnicas para facer máis fácil a comprensión matemática.

- Identificar e previr as posibles dificultades de cada un.

- Traballar operacións matemáticas básicas e os principios de conservación (peso, cantidade e volume).

- Traballar a resolución de problemas, fomentar un pensamento máis científico e desenvolver habilidades nas operacións físicas, espaciais e temporais/cinéticas.

 

 

QUE OFRECEMOS?

 

- Atención personalizada.

- Servizo de orientación  a pais e alumnxs.

- Información e contacto directo coa casa co fin de informar sobre a evolución do alumnado.

- Todo o noso profesorado está coidadosamente seleccionado, titulado universitario, e conta con ampla experiencia docente.

 

 

 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.