XOGO COA VACA!

Idade: 3-6 anos / Grupo Reducido

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

 

No noso espazo educativo empregamos unha Metodoloxía Única, a cal se enfoca na estimulación temperá e no desenvolvemento integral de todas as capacidades dxs nenxs, abarcando habilidades físicas, sociais, cognitivas e emocionais.

 

Impartimos clases e programas que se basean nos principios de observación, imitación, experimentación e tamén motivación. Desta maneira, espertamos nxs nenxs a aprendizaxe significativa: investigarán, de maneira intuitiva, explorando e adquirindo todos os coñecementos necesarios. 

 

Este método sosténtase nas premisas da Teoría das Intelixencias Múltiples, enfocado en conseguir obxectivos como:

 

- Estimulación do desenvolvemento integral dxs máis pequenxs mediante unha educación personalizada, empregando xogos e experiencias como elemento de motivación e aprendizaxe.

 

- Potenciación das capacidades de aprendizaxe de cada un dxs nenxs, ensinándolles a crecer emocional, intelectual e fisicamente, sempre respectando o ritmo de cada un.

 

- Educación sobre valores e intelixencia emocional, para que aprendan a respectar a todo o mundo e a compartir, xerando neles un clima de respecto e autoconfianza.

 

- Adquisición de coñecementos que se adapten á etapa de desenvolvemento, conseguindo así unha autonomía e unha formación equilibrada en valores.

 

 

QUE OFRECEMOS?

 

- Atención personalizada.

- Servizo de orientación  a pais e alumnxs.

- Información e contacto directo coa casa co fin de informar sobre a evolución do alumnado.

- Todo o noso profesorado está coidadosamente seleccionado, titulado universitario, e conta con ampla experiencia docente.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.